ביטחון וממשלתי

ביטחון וממשלתי

בטחון לאומי מסתמך על מודיעין זמין ומיידי. כאשר איומים מתפתחים בתת-הקרקע - כך גם הפתרונות אליהם חייבות להתפתח. המכון הגיאופיסי לישראל מייצר פתרונות חומרה ותוכנה ייחודיים לניטור תת-הקרקע ברמות לאומיות ומקומיות. 

בכדי ללמוד עוד כיצד עשורים של נסיון במכון הגיאופיסי יכולים לשרת אתכם - צרו קשר כאן.