גיאוחשמל, גרבימטריה ומגנטיות

גיאוחשמל, גרבימטריה ומגנטיות

שדות פוטנציאל ושדות אלקטרומגנטיים מאפשרים לנו להפיק תובנות רבות ערך אודות מבנה תת הקרקה, הרכבו ותכונותיו הפיסיקליות. מחדרים מגמתיים ומרבצים, העתקים וליניאמנטים ניתנים למיפוי בעזרת נתונים מגנטיים וגרבימטריים. שיטות אלקטרו-מגנטיות יכולים לרמז אודות חתך המוליכות-התנגדות בקרקע ושימושי להנדסה חשמלית, ואף חיפושי מתכות ומים. 

הצוותים הייעודיים לתחום של המכון הגיאופיסי מפעילים ציוד ותוכנה חדישים בכדי לאפשר ללקוחותינו לנצל עד תום את שילוב הגרבימטריה-מגנטיות-גיאוחשמל ככלי חיפוש וגילוי. 

שירותינו כוללים

  • תכנון סקר
  • איסוף נתונים
  • עיבוד בסיסי ומתקדם
  • שילוב עם מידעים נוספים
  • פיענוח אינטגרטיבי