פרסומים

צוות המחקר ופיתוח (מו"פ) של המכון הגיאופיסי מורכב מצוות של בעלי דוקטורת ומגיסטרים, מדענים ומהנדסים אשר פועלים יחדיו כולם ליצירת ידע וכלים גיאופיסיים חדשים. 

חלק מהתהליך הינו הנגשת הידע והגילויים לקולגות שלנו ברחבי העולם והנחת עבודתנו תחת העין הבוחנת של ירחונים מדעיים המובילים בעולם. 

לאורך השנים, מאות מאמרים מדעיים פורסמו ע"י חוקרי המכון. מטה תמצאו את עשרת השנים האחרונות. 

צרו עמנו קשר למידע נוסף, קשר עם הכותבים, מאמרים מלאים או מאמרים מלפני שנת 2008.

>> לחצו כאן עבור מאמרי תגובת אתר וסייסמיות מקומית בישראל 

 

2018

Sagy, Y., Gvirtzman, Z., Reshef, M. (2018). 80 m.y. of folding migration: New perspective on the Syrian arc from Levant Basin analysis. Geology doi: https://doi.org/10.1130/G39654.1

Levi E., Hetut B., Gidon Tibor G., and Goldman M., 2018. Delineation of subsea freshwater extension by marine geoelectromagnetic soundings (SE Mediterranean Sea). Water Resour. Man. DOI  d10.1007/s11269-018-2018-1

Rochlin I., Mikenberg M., Landa E. and Keydar S., 2018, Imaging linear diffractors using 3D converted wave data, SEG Technical Program Expanded Abstracts 2018, Society of Exploration Geophysicists.

Keydar S., Shitevelman V. and Arzi A. Three dimensional seismic diffraction Imaging for detecting Near surface inhomogeneties, Chapter 1, Geophysics Edited by Anthony Okiwelu, IntechOpen (2018)

2017

Levi, E. and Goldman, M., 2017. Application of the marine Ex-Bz transient system for delineating near shore resistive targets. J. Appl. Geophys., 144, 57-86.

Rochlin, I., Mikenberg, M., Landa, E. and Keydar, S., 2017 "The Cylindrical and Linear Diffractor Approximations - A Comparative Study",79th EAGE Conference and Exhibition

2016

Keydar, S., Mikenberg, M., Shtivelman, V. and Rochlin, I.,  ,2016 "Imaging Shallow Linear Diffractors by 3D Weighted Multipath Summation", 78th EAGE Conference and Exhibition

G. Ataeva, Y. Gitterman, A. Shapira, 2016. The ratio between corner frequencies of source spectra of P- and S-waves—a new discriminant between earthquakes and quarry blasts. Journal of Seismology, 2016, DOI 10.1007/s10950-016-9598-0

2015

Goldman, M., Mogilatov, V., Haroon, A., Levi, E. and Tezkan B., 2015. Signal detectability of marine electromagnetic methods in the exploration of resistive targets. Geophysical prospecting, 63, 192-210. DOI 10.1111/1365-2478.12151.

Sagy, Y., Sagy, Y., Gvirtzman, Z., Reshef, M., & Makovsky, Y. (2015). The Enigma of the Jonah high in the Middle of the Levant Basin and its Significance to the History of Rifting. Tectonophysics, 665, 186-198.‏

Wetzler, N., Sagy, A., Sagy, Y., Nahmias, Y., & Lyakhovsky, V. (2015). Active transform fault zone at the fringe of the Dead Sea Basin. Tectonics, 34(7), 1475-1493.‏

G. Ataeva, A. Shapira & A. Hofstetter (2015). Determination of source parameters for local and regional earthquakes in Israel. J. Seismol. , 19:389-401, DOI 10.1007/s10950-014-9472-x.

2014

Rubin, S., Shtivelman, V., Keydar, S. and Lev, A., 2014 " Seismic ringing effect in the shallow subsurface", Near surface geophysics, Volume 12, No 6 pp 687-696.

Kafri, U., Goldman, M.,  Levi, E. and S. Wollman, S., 2014. Detection of saline groundwater bodies between the Dead Sea and the Mediterranean Sea, Israel, using the TDEM method and hydrochemical parameters. Environmental Processes, 1, 21-41. DOI 10.1007/s40710-014-0001-2.

Meirova, V. Pinsky, 2014. Seismic wave attenuation in Israel region estimated from the multiple lapse time window analysis and S-wave coda decay rate. Geophys. J. Int.197 (1): 581-590. doi: 10.1093/gji/ggu005.

Pinsky. V, 2014. Modeling warning times for Israel Earthquake Early Warning System. Journal of seismology.

Ezersky, M., L. V. Eppelbaum, A. Al-Zoubi, S. Keydar, A.-R. Abueladas, E. Akkawi, B. Medvedev, 2014. Comments to publication of D. Closson and N. Abu Karaki 2013. ''Sinkhole hazards prediction at Ghor Al Haditha, Dead Sea, Jordan: ''Salt Edge'' and ''Tectonic'' models contribution''—a rebuttal to ''Geophysical prediction and following development sinkholes in two Dead Sea areas, Israel and Jordan, by: Ezersky, M.G., Eppelbaum, L.V., Al-Zoubi, A., Keydar S., Abueladas, A-R., Akkawi E., and Medvedev, B.'' Journal of Environmental Earth Sciences, 71, (4), 1989-1993 DOI 10.1007/s12665-013-3019-2

Ezersky, M.G., and Legchenko, A., (2014). Quantitative Assessment of In-situ Salt Karstification using Shear Wave Velocity, Dead Sea Geomorphology, (in Press)

Ezersky M., and Legchenko A., (2014). Mapping of salt consolidation and permeability using MASW method in the Dead Sea sinkhole problem. IAEG-UGSPLE 2014, 016, v.1 XII IAEG Congress, Torino 15-19 September 2014, Springer, 6pp. (In press)

Hofstetter, A., 2014. On the reliability of focal plane solutions using first motion readings. J. Seismol., 18, 181-197, DOI: 10.1007/s10950-013-9410-3.

Ivan, M., Ghica, D.V., Gosar, A., Hatzidimitriou, P., Hofstetter, A., Polat, G., and Wang, R.J., 2014. Lowermost Mantle Velocity Estimations Beneath the Central North Atlantic Area from Pdif Observed at Balkan, East Mediterranean, and American Stations. Pure Appl. Geophysics, DOI 10.1007/s00024-014-0859-y.

Shalem, Y., Weinstein Y., Levi E., Herut B., Goldman M. and Yechieli Y., 2014. The extent of aquifer salinization next to an estuarine river: an example from the eastern Mediterranean. Hydrogeol J 23: 69. DOI 10.1007/s10040-014-1192-3.

2013

Fagerlund, F., Niemi. A., Benshabat, J. and Shtivelman, V., 2013. Interwell Field Test to Determine in-situ CO2 Trapping in a Deep Saline Aquifer: Modelling Study of the Effects of Test Design and Geological Parameters. Energy Procedia, 40, 554-563.

Fagerlund, F., Niemi. A., Benshabat, J. and Shtivelman, V., 2013. Design of a two-well field test to determine in situ residual and dissolution trapping of CO2 applied to the Heletz CO2 injection site. International Journal of Greenhouse Gas Control,19, 642-651.

Ezersky, M.G., Eppelbaum, L.V., Al-Zoubi, A., Keydar S., Abueladas, A-R., Akkawi E., and Medvedev, B. (2013b). Geophysical prediction and following development sinkholes in two Dead Sea areas, Israel and Jordan. Journal of Environmental Earth Sciences, 70 (4) 1463-1478, doi: 10.1007/s12665-013-2233-2

Ezersky, M., Bodet, L., Akkawi, E., Al-Zoubi, A., Camerlynck, C., Dhemaied, A., and Galibert, P-Y., (2013), Seismic Surface-wave prospecting methods for sinkhole hazard assessment along the Dead Sea shoreline: Journal of Environmental and Engineering Geophysics, 18, (4), pp. 233-253. DOI: 10.2113/JEEG18.4.233

Al-Zoubi A., L. Eppelbaum*, A. Abueladas, M. Ezersky and E. Akkawi (2013). Removing regional trends in microgravity in complex environments: Testing on 3D model and field investigations in the eastern Dead Sea coast (Jordan). International Journal of Geophysics. Special Issue. Vol. 2013. Article ID341797, 13pp. http://dx.doi.org/10.155/2013/341797

Keydar S., Medvedev B., Al-Zoubi A., Ezersky M., and Akkawi E., (2013). 3D Imaging of Dead Sea Area Using Weighted Multipath Summation: A Case Study. International Journal of Geophysics, Special Issue. Vol. 2013, Article ID 692452, 7 pp. http://dx.doi.org/10.155/2013/692452

Ezersky M., and Frumkin (2013). Faults – dissolution front relations and the DS sinkholes problem.Geomorphology,201,35-44.DOI: 10.1016/j.geomorph.2013.06.002,

Kaviani, A., Hofstetter, A., Rumpker, G., Weber, M., 2013. Investigation of seismic anisotropy beneath the Dead Sea fault using dense networks of broadband stations. J. Geophys. Res., 118, DOI: 10.1002/jgrb.50250.

Fee D., R. Waxler, J. Assink, Y. Gitterman, J. Given, J. Coyne, P. Mialle, M. Garces, D. Drob, D. Kleinert, R. Hofstetter, P. Grenard (2013). Overview of the 2009 and 2011 Sayarim Infrasound Calibration Experiments. JGR-Atmospheres, VOL. 118, 1–22, DOI: 10.1002/jgrd.50398.

Gitterman Y. (2013). Secondary shock features for large surface explosions at Sayarim, Israel Shock Waves - An International Journal on Shock Waves, Detonations and Explosions, Springer-Verlag Berlin Geidelberg, 24/12/2013, DOI: 10.1007/s00193-013-0487-y.

Kim, S.G. and Y. Gitterman (2013). Reply to Comment on "Underwater Explosion (UWE) Analysis of the ROKS Cheonan Incident" by K. S. Kim". Pure and Applied Geophysics, 03/2013; 170(3):479-484. DOI:10.1007/s00024-013-0660-3.

Kim, S.G., Y. Gitterman, O. C. Rodriguez (2013). Estimation of Depth and Charge Weight for a Shallow Underwater Explosion Using cut off Frequencies and Ray-Trace Modeling. Science Research. Vol. 1, No. 6, 2013, pp. 75-78. doi:10.11648/j.sr.20130106.11.

Fee, D., Waxler, R., Assink, J., Gitterman, Y., Given, J., Coyne, J., Mialle, P., Garces, M., Drob, D., Kleinert, D., Hofstetter, A., Grenard, P., 2013. Overview of the 2009 and 2011 Sayarim Infrasound Calibration Experiments. J. Geophys. Res. Atmospheres, 118, 1-22, DOI: 10.1002/jgrd.50398.

2012

V. Pinsky. Assumptions and guidelines for building an earthquake early warning system in Israel, GII 500/682/12 report, 2012. (prepared for the National Steering Committee for Earthquake Preparedness Prime Minister's Office).

Allen R. M. , Baer G., Clinton J., Hamiel Y., Hofstetter A., Pinsky V., Ziv A. and Zollo A. Earthquake early warning for Israel: Recommended implementation strategy, GSI/26/2012 or GII 500/676/12 reports, December 2012.

Keydar, S., Medvedev, B., Ezersky, M., and Sobolevsky, L. (2012). Imaging shallow subsurface of Dead Sea area by Common Shot Point stacking and diffraction method using weighted multipath summation Journal of Civil Engineering and Science (JCES). 1, (2)

Braeuer, B., Asch, G., Hofstetter, A., Haberland, Ch., Jaser, D., El-Kelani, R., Weber, M., 2012. Microseimicity distribution in the southern Dead Sea area and its implications on the structure of the basin. Geophys. J. Int., 188, 873-878.

Hofstetter, A., Dorbath, C., Calò M., 2012. Crustal structure of the Dead Sea basin from local earthquake tomography. Geophys. J. Int., 189, 554-568.

Gitterman, Y., Hofstetter, A., 2012. GT0 explosion sources for IMS infrasound calibration: charge design and yield estimation from near-source observations. Pure Appl. Geophys., DOI 10.1007/s00024-012-0575-4.

Braeuer, B., Asch, G., Hofstetter, A., Haberland, Ch., D. Jaser, D., El-Kelani, R., Weber, M., 2012. High resolution local earthquake tomography of the southern Dead Sea area. Geophys. J. Int., 191, 881-897, DOI: 10.1111/j.1365-246X.2012.05668.x.

Pinsky, V., Meirova, T., Levshin, A., Hofstetter, A., Kraeva, N., Barmin, M., 2012. Imaging Heterogeneity of the Crust Adjacent to the Dead Sea Fault Using Ambient Seismic Noise Tomography. J. Seismol., DOI 10.1007/s10950-012-9326-3.

Meirova, T., Hofstetter, A., 2012. Observations of seismic activity in Southern Lebanon.J. Seismol., DOI 10.1007/s10950-012-9343-2.

Paschke, M., Stiller, M., Ryberg, T., Weber, M. Abu‐Ayyash, K., Abueladas, A., Agnon, A., Alasonati‐Tašárová, Z., Al‐Zubi, H., Babeyko, A., Bartov, Y., Bauer, K., Bedrosian, P.A., Ben‐Avraham, Z., Bock, G., Ebbing, J., El‐Kelani, R., Förster, A., Garfunkel, Z., Haberland, C., Hassouneh, M., Hofstetter, A., A. Hoffmann‐Rothe Jaser, D., Kesten, D., Kind, R., Maercklin, N., Masarweh, R., Mechie, J., Mohsen, A., Oberhänsli, R., Oreshin, S., Petrunin, A., Ritter, O., Rümpker, G., Rybakov, M., Scherbaum, F., Schulze, A., Sobolev, S., Stiller, M., Trela, C., Wetzel, U., 2012. The shallow P-velocity structure of the southern Dead Sea basin derived from near-vertical incidence reflection seismic data in project DESIRE. Geophys. J. Int., 188, 524–534, doi:10.1111/j.1365-246X.2011.05270.x

Yuli Zaslavsky, Avi Shapira, Marina Gorstein, Nahum Perelman, Galina Ataev, Tatiana Aksinenko,2012. Questioning the applicability of soil amplification factors as defined by NEHRP (USA) in the Israel building standards. Natural Science (NS), 631-639.

Kim, S.G. and Y. Gitterman (2012). Underwater Explosion (UWE) Analysis of the ROKS Cheonan Incident. Pure Appl. Geophys, Springer Basel AG, DOI 10.1007/s00024-012-0554-9.

Bonner J., R. Waxler, Y. Gitterman, and R. Hofstetter (2012). Seismo-Acoustic Energy Partitioning at Near-Source and Local Distances from the 2011 Sayarim Explosions in the Negev Desert, Israel. Bull. Seism. Soc. Am., Vol. 103, No. 2a, doi: 10.1785/0120120181.

Ezersky M, Bodet L, Al-Zoubi A, Camerlynck C, Dhemaied A, Galibert P-Y, and Keydar S. (2012) Seismic surface-wave prospecting methods for sinkhole hazard assessment along the Dead Sea EGU General Assembly, Vienna, Austria

Keydar, S.; Medvedev, B.; Al-Zoubi, A.; Ezersky, M.(2012). Another look of imaging of shallow subsurface. Real examples from the Dead Sea sinkhole development areas. EGU General Assembly, Vienna, Austria.

2011

Pinsky, V., Meirova, T., Levshin, A. Hofstetter, A., Kraeva, N., Barmin M., 2011. Crustal tomography across the Dead Sea Fault using ambient noise recordings. Journal of Seismology., APR, 2013, 17 2, p385-p397, 13p.

Goldman, M., Levi, E., Tezkan, B. and Yogeshwar P., 2011. 2-D coastal effects on marine time domain electromagnetic (TDEM) measurements using electrical transmitter dipoles. Geophysics, 76(2), F101-F109. DOI 10.1190/1.3525276/.

Ezersky, M., Legchenko, A., Al-Zoubi, A., Levi, E., Akkawi E., Chalikakis, K, 2011. TEM study of the geoelectrical structure and groundwater salinity at the Nahal Journal of Applied Geophysics, 75, 99-112, doi:10.1016/j.jappgeo.2011.06.011 Hever sinkhole site, Dead Sea shore, Israel.

Frumkin, A., Ezersky, M., Al-Zoubi, A., Akkawi, E., Abueladas, A.-R. 2011. The Dead Sea hazard: geophysical assessment of salt dissolution and collapse. Geomorphology (2011), v.134, 102-117, doi: 10.1016/j.geomorph.2011.04.023

Legchenko A., Descloitres M., Vincent C., Guyard H., Garambois S., Chalikakis K., and Ezersky M., 2011. Three-dimensional magnetic resonance imaging for groundwater. New Journal of Physics 13 (2011), 13, 025022, doi: 10.1088/1367 2630/13/2/000000

Stankiewicz, J., Weber, M., Mohsen, A., and Hofstetter, A., 2011. Dead Sea Basin Imaged by Ambient Seismic Noise Tomography. Pure Appl. Geophys., 169, 615-623, DOI: 10.1007/s00024-011-0350-y.

Keydar, S, L. Bodet, C. Camerlynck, A. Dhemaied, P-Y. Galibert, M. Ezersky, E. Oz Dror, E. Akkawi and A. Al-Zoubi, (2011). Geophysical assessment of salt sinkholes hazard along the Dead Sea shore in Israel and Jordan. Expanded Abstracts ,17th EAGE, Near Surface Meeting, Leicester, United Kingdom

Ezersky M., Frumkin A., Al-Zoubi A., Abueladas A-R., Keydar S., Eppelbaum L., Akkawi E., Medvedev B., and Levi E. (2011). A new approach for shallow subsurface imaging and its application to the Dead Sea sinkhole problem. Expanded Abstracts, 73rd EAGE Meeting, Viena,Austria,

2010

Dias, S., Le Guen, Y., Poupard, O., and Shtivelman, V., 2010. Risk assessment of MUSTANG project experimental site – Methodological development. Energy Procedia, 4, 4109-4116.

P. Malischewsky, Y. Zaslavsky, M. Gorstein, V. Pinsky, T.T. Tran, F. Scherbaum and H. Flores Estrella, 2010. Some new theoretical considerations about the ellipticity of Rayleigh waves in the light of site-effect studies in Israel and Mexico, Geofisica Internacional, 49 (3), 141-152.

Ezersky, M., Legchenko, A., Camerlynck, C., Al-Zoubi, A., Eppelbaum, L., Keidar S.,Baucher, M., Chalikakis, K. 2010. The Dead Sea sinkhole hazard– new findings based on a multidisciplinary geophysical study. Zeitschrift fur Geomorph. N.F., 54, (2): 69-90, Berlin-Stutgart, DOI: 10.1127/0372-8854/2010/0054S2-0069.

Keydar, S., Pelman, D., and Ezersky, M, 2010. Application of seismic diffraction imaging for detecting near-surface inhomogeneities in the Dead Sea area., Journal of Applied Geophysics, 71, (2-3): 47-52. doi:10.1016/j.jappgeo.2010.04.001

Mohsen, A., Asch, G., Mechie, J., Kind, R., Hofstetter, A., Weber, M., Stiller, M., and Abu-Ayyash, K., 2010. Crustal structure of the Dead Sea Basin (DSB) from a receiver function analysis. Geophys. J. Int., 184, 463-476.

Landa ,E., Keydar, S. and Moser, T.J, (2010). Multifocusing revisited –Inhomogeneous media and curved interfaces.Geophysical Prospecting Vol 58: 925-938.

Keydar, Sand Mikenberg, M. (2010). Prestack Time Migration using the Kirchhoff Sum along a new approximation of the reflection travel time curve. Expanded Abstracts, 72-nd EAGE Meeting, Barcelona, Spain.

2009

Pinsky V., S. Horiuchi, 2009. Hypocenter location of mixed events in real-time processing systems. J. seismology. V 14. DOI 10.1007/s10950-009-9152-4. Published on-line.

Shtivelman, V. Keydar, S. and Mikenberg, M., 2009. Imaging near-surface inhomogeneities using weighted multipath summation. Near Surface Geophysics, 7, 171-177.

Legchenko, A., Ezersky, M., Camerlynck, C., Al-Zoubi, A., and Chalikakis, K., 2009,Joint use of TEM and MRS methods in complex geological setting Comptes Rendus Géosciences (CR Geosciences), DOI. 10.1016/j.crte.2009.07.013

Mechie, J., Abu-Ayyash, K., Ben-Avraham, Z., El-Kelani, R., Qabbani, I., Weber, M. Haberland, C., Hassouneh, M., Hardt, A., Hofstetter, A., Jackel, K.-H, Kesten, D., Kind, R., Maercklin, N., Mechie, J., Mohsen, A., Neubauer, F., Oberhansli, R., Ritter, O., Rumpker, G., Rybakov, M., Ryberg, T., Scherbaum, F., Schmidt, J., Schulze, A., Sobolev, S., 2009. Crustal structure of the southern Dead Sea basin derived from project DESIRE wide-angle seismic data. Geophys. J. Int., 178, 457-478.

Weber, M., Abu‐Ayyash, K., Abueladas, A., Agnon, A., Alasonati‐Tašárová, Z., Al‐Zubi, H., Babeyko, A., Bartov, Y., Bauer, K., Bedrosian, P.A., Ben‐Avraham, Z., Bock, G., Ebbing, J., El‐Kelani, R., Förster, A., Garfunkel, Z., Haberland, C., Hassouneh, M., Hofstetter, A., A. Hoffmann‐Rothe Jaser, D., Kesten, D., Kind, R., Koch, O., Maercklin, N., Masarweh, R., Mechie, J., Mohsen, A., Oberhänsli, R., Oreshin, S., Petrunin, A., Ritter, O., Rümpker, G., Rybakov, M., Scherbaum, F., Schulze, A., Sobolev, S., Stiller, M., Trela, C., Wetzel, U., Wylegalla, K., 2009. Anatomy of the Dead Sea Transform from lithospheric to microscopic scale. Rev. Geophys., 47, RGR2002, 44 pp.

Weber, M., Alasonati Tašárová, Z., Abu-Ayyash, K., Ben-Avraham, Z., Choi, S., Darwish, J., El-Kelani, R., Garfunkel, Z., Götze, H.J., Grünthal, G., Hofstetter, A. , Kesten, D., Mechie, J., Meyer, U., Mohsen, A., Paschke, M., Petrunin, A., Ryberg, T., Sobolev, S.V., Stiller, 2009. Results of geophysical studies across the Dead Sea Transform: The Arava/Araba Valley and the Dead Sea Basin. Isr. J. Earth Sci., 58, 147-162.

Kraeva, N., Hofstetter, A., Meirova, T., 2009. Waveform moment tensor inversion of earthquakes in Israel and adjacent regions. Isr. J. Earth Sci., 58, 177-192.

Gitterman, Y. (2009). Source phenomenology experiments with borehole explosions of special design in Israel, Bull. Seism. Soc. Am., Vol. 99, No. 3, pp. 1892-1905, June 2009, doi: 10.1785/0120080245.

Hofstetter, R, Gitterman, Y., Pinsky, V., Kraeva, N., Feldman, L. (2009). Seismological observations of the northern Dead Sea basin earthquake on 11 February 2004 and its associated activity. Isr. J. Earth Sci., 57:101-124.

Y. Zaslavsky, A. Shapira, G. Ataev, M. Gorstein, T. Aksinenko, M. Kalmanovich, N. Perelman, and R. Hofstetter, 2009. Using Ambient Noise Measurements in the Process of Assessing Earthquake Hazards in Urban Areas: Examples from Israel, Authors / Editors: T. Miura and Y. Ikeda, Earthquake Engineering: New research, Nova Publisher, pp. 155-218.

Shtivelman, V., Keydar, S., and Mikenberg, M. (2009). Imaging near surface heterogeneties using weighted multipath summation. Near Surface Geophysics Vol 7:171-177

Keydar, S.,Shitevelman V. and Trachtman, P. (20093D PSTM using weighted multipath summation for imaging shallow subsurface. Expanded Abstracts,15th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Dublin, Ireland

2008

Pinsky V. (2008). Accurate location of seismic sources with and without travel time model. In NATO SRW Earthquake monitoring and seismic hazard mitigation in Balkan countries. Ed. E. Husebie, 2008.

Kraeva N. V. Pinsky V. and H. Hofstetter. (2008). Seasonal variations of cross correlations of seismic noise in Israel. J. seismology. V 13. N1. P. 73-87 . DOI 10.1007/s10950-008-9116-0.

. Laske, G., Weber, M., Abu-Ayyash, K., Abueladas, A., Agnon, A., Alasonati Tasárová, Z., Al-Zubi, H., Babeyko, A., Bartov, Y., Bauer, K., Becken, M., Bedrosian, P.A., Ben-Avraham, Z., Bock, G., Bohnhoff, M., Bribach, J., Dulski, P., Ebbing, J., El-Kelani, R., Förster, A., Förster, H.-J., Frieslander, U., Garfunkel, Z., Goetze, H.J., Haak, V., Haberland, C., Hassouneh, M., Helwig, S., Hofstetter, A., Hoffmann-Rothe, A., Jäckel, K.H., Janssen, C., Jaser, D., Kesten, D., Khatib, M., Kind, R., Koch, O., Koulakov, I., Laske, G., Maercklin, N., Masarweh, R., Masri, A., Matar, A., Mechie, J., Meqbel, N., Plessen, B., Möller, P., Mohsen, A., Oberhänsli, R., Oreshin, S., Petrunin, A., Qabbani, I., Rabba, I., Ritter, O., Romer, R.L., Rümpker, G., Rybakov, M., Ryberg, T., Saul, J., Scherbaum, F., Schmidt, S., Schulze, A., Sobolev, S.V., Stiller, M., Stromeyer, D., Tarawneh, K., Trela, C., Weckmann, U., Wetzel, U. and Wylegalla, K, 2008. Lithosphere structure across the Dead Sea Transform as constrained by Rayleigh waves observed during the DESERT experiment. Geophys. J. Int., 173, 593-610.

Zaslavsky, Y., Ataev, G., Gorstein, M., Kalmanovich, M., Perelman, N., and Shapira, A.,2008. Assessment of site specific earthquake hazards in urban areas. A case study: the town of Afula, Israel, and neighbouring settlements. Bolletino di geofisica, March 2008, Vol49, No.1 pp-93-108.

Zaslavsky, Y., Ataev, G., Gorstein, M., Kalmanovich, M., Perelman, N., Hofstetter, A., Aksinenko, T., Giller, V., Dan, H., Giller, D., Livshits, I., Shvartsburg, A., and Shapira, A.,2008. Microzoning of site response parameters in the towns of Dimona and Bet Shean (Israel). Bolletino di geofisica, March 2008, Vol49, No.1 pp-109-130.

Gitterman, Y, R. Hofstetter, 2008. Infrasound Calibration Experiment in Israel: preparation and test shots, Proceedings of the 30th Monitoring Research Review "Ground-Based Nuclear Explosion Monitoring Technologies", Portsmouth, Virginia, September 21-23, 2008.

Gitterman, Y., 2008. Near-source audiovisual, hydro acoustic and seismic observations of the 1999 Dead Sea underwater explosion, accepted for publication in Combustion, Explosion, and Shock Waves, Springer, New York.

Eppelbaum, L., Ezersky, M., Al-Zoubi, A., Goldshmidt, V. & Legchenko (2008): Study of the factors affecting the karst volume assessment in the Dead Sea sinkhole problem using microgravity field analysis and 3D modeling. Advances in Geosciences, Vol. 18: 1-19. www.adv-geosci.net/18/1/2008. (c) Author(s) 2008

Ezersky, M, 2008. Geoelectric structure of the Ein Gedi sinkhole occurrence site at the Dead Sea shore in Israel. Journal of Applied Geophysics, 64, 56-69 (doi: 10.1016/j/jappgeo. 12.003)

Ezersky, M., Legchenko, A., Kamerlynck, C. and Al-Zoubi, A., 2008a. Identification of sinkhole development mechanism based on a combined geophysical study in Nahal Hever South area (Dead Sea coast of Israel), Environmental Geology, doi 10.1007/s00254-008-1591-7

Kafri, U., Goldman, M., Levi, E., 2008. The relationship between saline groundwater within the Arava Rift Valley in Israel and the present and ancient base levels as detected by deep geoelectromagnetic soundings, Environmental Geology, Volume 54, Issue 7, 1435-1445.

Keydar,S. and Mikenberg, M., 2008. CMP traveltime approximation in 3-D media as a function of wavefront attributes. Journal of seismic exploration, 17, 53-62

Keydar,S. and Mikenberg, M., 2008. A new time correction formula in three-dimensional media as a function of wavefront attributes. Journal of seismic exploration,17, 349-369

Legchenko, A., Ezersky, M., Camerlink,C., A. Al-Zoubi, K. Chalikakis, and J-F. Girard 2008b, Locating water-filled karst caverns and estimating their volume using magnetic resonance soundings. Geophysics, 73(5):51-61, doi: 10.1190/1.2958007

Legchenko, A., Ezersky, M., Boucher, M., Camerlynck, C., Al-Zoubi, A., and Chalikakis, K., 2008c. Pre-existing caverns in salt formations could be the major cause of sinkhole hazards along the coast of the Dead Sea. Geophys. Res. Lett., 35, L19404, doi:10.1029/2008GL035510.

Legchenko, A., Ezersky, M., Girard, J-F., and Baltassat, J-M., Camerlynck, C., Al-Zoubi, A 2008a. Interpretation of the MRS measurements in rocks with high electrical conductivity. Journal of Applied Geophysics, 66: 118-127, doi:10.1016/j.jappgeo.2008.04.002

Levi, E, Goldman, M., Hadad, A. and Gvirtzman, H., 2008. Spatial delineation of groundwater salinity using deep TDEM geophysical measurements: A feasibility study, Water Resour. Res., 44, W12404.

Levi, E., Goldman M., Hadad A., and Gvirtzman H., 2008. Spatial delineation of groundwater salinity using deep time domain electromagnetic geophysical measurements: A feasibility study. Water Resources Research, Vol. 44, W12404, doi:10.1029/2007WR006459.

Scholl, C., Helwig, S. L., Tezkan, B., Goldman, M., Kafri, U., 2008. 1-D multimodel joint inversion of TEM-data over multidimensional structures, Geophysical Journal International, Volume 176, Issue 4, pp. 81-94.

Steinberg, J., Z. Gvirtzman, H. Gvirtzman, and Y. Ben-Gai, 2008. Late Tertiary faulting along the coastal plain of Israel. Tectonics, 27, TC4014, doi:10.1029/2007TC002151.

Shtivelman, V. and Keydar, S., (2008). Weighted multipath summation as a tool for imaging localized near-surface inhomogeneities. Expanded Abstracts, 14th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Krakow, Poland

Al-Zoubi, A., Abueladas, A-R., Camerlynck, C., Al-Ruzouq, R, Al-Rawashdeh,S., Ezersky, M., and Ali, W. 2007. Use of 2D multi electrodes resistivity imagining for sinkholes hazard assessment along the eastern part of the Dead Sea, Jordan., American Journal of Environmental Sciences 3(4), 229-233

Ezersky, M, 2008. Geoelectric structure of the Ein Gedi sinkhole occurrence site at the Dead Sea shore in Israel. Journal of Applied Geophysics , 64, 56-69 (doi: 10.1016/j/jappgeo. 12.003)

1. Zaslavsky, Y., Ataev, G., Gorstein, M., Kalmanovich, M., Perelman, and Shapira, A., 2008. Assessment of site specific earthquake hazard in urban areas – Case study: The town of Afula, Israel, and neighboring settlements, Bollettino di Geofisica, teorica and applicata Vol. 49, N. 1, 93-108.

Zaslavsky, Y., Ataev, G., Gorstein, M., Kalmanovich, M., Hofstetter, A., Perelman, N., Aksinenko, T.,Giller, V., Dan H., Giller, D. Livshits I., Shvartsburg , A., and Shapira A., 2008. Microzoning of site response parameters in the towns of Dimona and Bet Shean (Israel),ino di Geofisica, teorica and applicata Vol. 49, N. 1, 109-130.