13 ינו 2020

אגף סייסמולוגיה עובר למכון הגיאולוגי

החל מתאריך 01.01.2020 אגף הסייסמולוגיה עובר למכון הגיאולוגי לישראל.

האגף מפעיל את הרשת לניטור רעידות אדמה 24/7 ומבצע מחקרים בתחום הסייסמולוגי. 

הציבור מוזמן לבקר באתר האגף וללמוד אודות רעידות אחרונות והיסטוריות כאן: http://seis.gii.co.il

לאתר המכון הגיאולוגי לישראל: www.gsi.gov.il