01 אוג 2018

נחיל רעידות אדמה בצפון הכינרת

בתאריכים בין ה 04 וה-18 ליולי 2018, נחיל רעידות אדמה התרחש בצפון הכנרת בישראל. 

מתוך כ-350 ארועים אשר אותרו ונטורו ע"י האגף הסייסמולוגי של המכון הגיאופיסי לישראל, המשמעותי ביותר הורגש במגניטודה 4.5 (סולם ריכטר) והתרחש ב 04 ליולי 2018.018. 

לחץ כאן בכדי למד עוד אודות רעידות אדמה בישראל וסביבתה.