אחריות חברתית וסביבתית

המכון הגיאופיזי לישראל מחוייב לפעול בישראל ובעולם באופן מוסרי, אתי ומקצועי, ללא תלות בגיאוגרפיה, וללא פגיעה באנשים, בנכסים או בסביבה. על ידי שמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר הקבועים בתעשייה העולמית ווידוא כי הצוות שלנו, השותפים, קבלני המשנה והלקוחות פועלים כך גם - אנחנו שואפים למזעור הסיכון ואת ההשפעה על חייהם של הקהילות בהם אנו פועלים ועל הסביבה הטבעית. המכון הגיאופיסי הינו חבר וותיק בארגון הבינלאומי לקבלנים גיאופיסיים (IAGC).

איכות

אנו מאמינים כי כל פרויקט הוא ייחודי. בכדי להגיע לתוצאות איכותיות בכל פרוייקט, אנו פועלים באופן שיטתי הן במשרד והן בשטח. המכון הגיאופיסי נבדק ומוסמך מדי שנה לתקן האיכות המתקדם והמקובל ביותר בעולם: ISO 9001: 2015 ע"י מכון התקנים. 

 

בטיחות, גהות ואחריות סביבתית

שמירה על בטיחותם של הצוות שלנו, הלקוחות, השותפים והקהילות המקומיות הוא בראש סדר העדיפויות שלנו. מערכת הבריאות, הבטיחות והאיכות שלנו מספקת את המבנה לניהול, ארגון, תכנון ושימוש באופן שיטתי של נושאי בטיחות וביטחון. היא מונחית ע"י דו"ח מס '510 של ארגון מפיקי הגז והנפט הבינלאומי (IOGP). 

המכון הגיאופיסי לישראל נבדק ומוסמך מדי שנה על ידי מכון התקנים הישראלי לתקן הבטיוות וגהות בתעסוקה ( ISO 45001:2018) וכן לתקן ניהול סביבתי (ISO 14001:2015) המתקדמים ביותר בארץ ובעולם.

מעגל הבטיחות שלנו שם דגש על 7 שלבי אב:

  1. מנהיגות והתחייבות
  2. פוליסות ויעדים
  3. ארגון, אחריות ומשאבים
  4. ניהול סיכונים
  5. תכנון
  6. יישום וניטור
  7. בקרה וביקורת

>> הורד כאן את פוליסות הבטיחות, גהות וסביבה שלנו. 

אחריות חברתית

כל פעולה גיאופיסית פירושה אינטראקציה עם האוכלוסייה המקומית. במכון הגיאופיסי לישראל, אנו מתגאים בכך שלפעילויות שלנו יש השפעה חיובית על חיי הקהילה. גיוס והכשרה של אנשי מקצוע רבים ככל האפשר, מעבר לדרישות של "התוכן המקומי", באספקה ​​וכוח אדם הוא חלק מעקרונותינו ומהדרך בה אנו עובדים.