סייסמולוגיה

 

המכון הגיאופיסי לישראל אמון ע"י משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים על תחום הסיסמולוגיה כדלקמן;

  •  הערכת הסיכון הסייסמי במרחבי ישראל, קרי; חיזוי תנודות הקרקע כאשר תתרחשנה רעידות אדמה.
  •  במסגרת זו מנוהלים מכלול הרשתות הסיסמיות , להלן; הקמה, תפעול, תחזוקה וכמובן רישום , תיעוד ואבטחת מידע.
  • הפקת הביולטין הסיסמולוגי המשמש את הקהילה ומדעית בארץ ובעולם ותורם למיפוי סיסמוגני כדלהלן.
  •  זיהוי האזורים הסיסמוגניים (העתקים ואזורים סיסמיים פעילים) והערכת שכיחות הפעילות הסיסמית בעוצמות (מגניטודות) שונות בכל אזור.
  •  המידע הנ"ל משמש לעדכון תקופתי של צורכי התקן הישראלי לתכנון ובנייה ת"י 413
  •  הכנת מסגרת ההיערכות של מדינת ישראל לרעידות אדמה קרי; משוואות השכיחות הסיסמית באזורים שונים להדמיות של תרחישי נזק מרעידות אדמה ובהתאם לאלו רמות של נזקים על המדינה להיערך
  • בצוע מחקרים וסקרים להפחתת הסיכון הסייסמי במדינת ישראל וסביבותיה ולהבנה טובה יותר של תופעות רעידות האדמה באזורנו – הן עבור גורמי ממשל והן עבור גורמים מסחריים / עסקיים.

 

המכון הגיאופיסי לישראל זכה להכרה בינלאומית בעיקר הודות לניסיונו הרב, ביצוע עקבי ויכולת לספק פתרונות יעילים, חסכוניים ומגוונים בהקמת רשת סיסמולוגית לאומית כולל הדרכה והקניית ידע מקצועי לצוותים מקומיים.
מג"י פעל כיועץ לארגונים סיסמולוגים במזרח התיכון, אפריקה, מרכז אמריקה, מרכז אסיה, באוקיינוס השקט, והים הקריבי.

 

רעידת אדמה
אחרונה שהורגשה

30 רעידות אדמה
שהתרחשו לאחרונה

 

בכל עת שבישראל מורגשת רעידת אדמה, ניתן לקבל מידע מעודכן בטל. 08-9282811

מענה אנושי בטל.: 08-9785853

מספר פקס :  08-9255211