פרסומים מדעיים

המכון הגיאופיסי לישראל פרסם במהלך שנות פעילותו אלפי כותרים אשר רובם מתועדים ושמורים, ביניהם; מאמרים שפורסמו בכתבי עת בינלאומיים בגיאופיסיקה, תקצירים של הרצאות ופוסטרים שהוגשו בכנסים מקצועיים בינלאומיים, ודוחות מסכמים של פרויקטים גיאופיסיים שביצע המכון עבור לקוחותיו.

 חוקרי המכון הגיאופיסי לישראל כתבו והפיקו מאמרים אשר התפרסמו בכתבי עת מדעיים . להלן רשימה חלקית של כותרים מהשנים האחרונות ואשר כוללים נושאי מחקר מגוונים ורבים.רשימת הפירסומים...

במכון הגיאופיסי לישראל מצוי הארכיון הגיאופיסי הלאומי המכיל מאגר הנתונים אשר נאספו בישראל במשך עשרות שנים וכולל חתכים סיסמיים, מפות, לוגים גיאופיסיים מקידוחי נפט גז ומים. המידע , עפ"י חוק הנפט, פתוח לציבור כפוף להנחיות הממונה על חיפושי הנפט במשרד לתשתיות לאומיות , אנרגיה ומים.