11-08-15

קידוח מוצלח בטנזיה בעקבות פרוייקט של המכון הגיאופיסי

 

 בעקבות פרויקט רחב הקף שבוצע במהלך שנת 2014 במפרץ מנזי בטנזניה, נודע כי קידוח הגז MB4 אשר מיקומו מבוסס על תוצאות הסקר הגיאופיסי, שאותו ביצע המכון לאחרונה, הינו קידוח מוצלח המספק סיבות רבות להמשך פיתוח שדה הגז.
מצורפת ההודעה של החברה בדבר תוצאות הבדיקות הראשוניות של הקידוח לאחר הגעה לעומק המטרה.