01-11-15

עבודת איסוף נתונים בדרום רמת הגולן

 

במהלך חודשים ספטמבר ואוקטובר (בוצע במקטעים עקב תקופות החגים) 2015, ביצע המכון הגיאופיסי לישראל עבודת איסוף נתונים בשיטת הריפלקציה דו מימדית (2D) בדרום רמת הגולן, בעזרת 2 מרעדים סייסמיים עבור חברת Afek Oil & Gas Ltd .
המערכות שבהן בוצע שימוש ומקור האנרגיה היוו "יריית פתיחה" לשימוש הגיאופיסי ייעודי, בציוד שנרכש במהלך שנת 2015